E-News‎ > ‎

ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนบ้านอุมุง  อ.เชียงคาน จ.เลย ขอขอบคุณ PSR สุนทรียาและเพื่อน ครั้งที่1/2561 ที่มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนเรียนดีแต่ยากจนจำนวน 50 ทุน ทุนละ 1,000 บาท
พร้อมเลี้ยงอาหารกลางวันและไอศกรีม

E-News ข่าวประชาสัมพันธ์

ą
โรงเรียนบ้านอุมุง อำเภอเชียงคาน,
12 ม.ค. 2561 03:29
ą
โรงเรียนบ้านอุมุง อำเภอเชียงคาน,
12 ม.ค. 2561 03:29
ą
โรงเรียนบ้านอุมุง อำเภอเชียงคาน,
12 ม.ค. 2561 03:30
ą
โรงเรียนบ้านอุมุง อำเภอเชียงคาน,
12 ม.ค. 2561 03:30
ą
โรงเรียนบ้านอุมุง อำเภอเชียงคาน,
12 ม.ค. 2561 03:30
ą
โรงเรียนบ้านอุมุง อำเภอเชียงคาน,
12 ม.ค. 2561 03:30
ą
โรงเรียนบ้านอุมุง อำเภอเชียงคาน,
12 ม.ค. 2561 03:30
ą
โรงเรียนบ้านอุมุง อำเภอเชียงคาน,
12 ม.ค. 2561 03:30
Comments