หน้าแรก

โรงเรียนบ้านอุมุง อ.เชียงคาน จ.เลย ขอขอบคุณ PSR สุนทรียาและเพื่อน ครั้งที่ 1/2561 โดยคุณสุนทรียา ทวิชาประสิทธิ์ ที่มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจน จำนวน 50 ทุน พร้อมเลี้ยงอาหารกลางวันและไอศครีม

E-News ข่าวประชาสัมพันธ์

https://sites.google.com/a/loei1.go.th/site/khaw-e-news/pr

E-News ผลงานวิชาการ

https://sites.google.com/a/loei1.go.th/site/khaw-e-news/phl-ngan-wichakar

E-News ข่าวกิจกรรม

https://sites.google.com/a/loei1.go.th/site/khaw-e-news/khaw-kickrrm

E-News ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

https://sites.google.com/a/loei1.go.th/site/asset/asset